Hur beskattas räntan jag får via Sparkonto Auto?

Ränta som du erhåller från Lysas samarbetspartners via ditt Sparkonto Auto som överstiger 100 kronor rapporteras till Skatteverket (kontrolluppgift) och kommer förtryckt i din deklaration som en inkomst i inkomstslaget kapital. Kapitalvinster, dvs. överskott i inkomstslaget kapital, beskattas som utgångspunkt med 30 % (från första kronan).

Ränta som understiger 100 kronor rapporteras inte in till Skatteverket och är som utgångspunkt skattefri.

 Notera att det är räntan du får innan avdrag för Lysas avgift som är föremål för (eventuell) skatt, vilket kan illustreras med följande exempel:

Rörlig ränta: 3,75 %
Lysas avgift: 0,24 %

Insättning vid årets början:
100 000 kr

Ränta: 100 000 x 3,75 % = 3 750 kr
Avgift: 100 000 x 0,24 % = 240 kr

Kontots värde vid årets slut:
100 000 + 3 750 - 240 = 103 510 kr

Belopp som är föremål för skatt: 3 750 kr