Säkerhet

För att du ska vara trygg med att dina pengar hanteras på ett säkert sätt bygger Lysa på teknik och säkerhet i absolut världsklass.

Lika säkert som banken

Lysa står under Finansinspektionens tillsyn och har tillstånd att utöva diskretionär portföljförvaltning, vilket i korthet innebär att vi får förvalta kunders pengar. Detta innebär att vi, på samma sätt som en bank, måste uppfylla höga krav gällande skydd av kunders pengar och finansiella instrument.

Insättningsgaranti

Hos Lysa omfattas dina pengar av insättningsgaranti fram till att de investeras. Innan pengarna investeras ligger de på ett klientmedelskonto hos Danske Bank.

Du äger dina tillgångar

Dina pengar investeras sedan i fondandelar som du äger. Dessa är avskilda från Lysas tillgångar och vid en eventuell konkurs har du därför rätt till hela din investering. Dina innehav hos Lysa ger dig även rätt till ersättning från investerarskyddet.

BankId logo

Säker inloggning med personligt BankID

Lysa har en av finansvärldens modernaste plattformar för investeringar. All kommunikation sker krypterat och vi använder enbart BankID för inloggning.

Lysas kundnöjdhetsgaranti

Hos Lysa vill vi ge alla våra kunder en bra kundupplevelse. Om du av någon anledning skulle vara missnöjd med Lysa kommer vi göra allt för att göra dig nöjd. Du kan till och med få tillbaka Lysas avgift för dina tre första månader hos oss *.

* På din förfrågan betalar vi tillbaka vår förvaltningsavgift som du betalat till Lysa under dina första 90 dagar som kund. Förfrågan måste skickas inom 100 dagar från att kundrelationen inleddes. Lysas kundnöjdhetsgaranti gäller endast avgifter som betalats till Lysa. Inga andra avgifter, kostnader eller marknadsförluster kommer täckas under denna garanti, inklusive, för tydlighets skull, avgifter till externa fondbolag. Lysa reserverar sig rätten att avsluta eller modifiera denna garanti i framtiden.

Vanliga frågor

Skulle Lysa mot förmodan gå i konkurs är dina innehav säkra och du har samma skydd som på din bank. Du äger dina fondandelar och dessa har ingenting med Lysas ekonomi att göra. Som ett bolag under FI:s tillsyn har vi lagkrav på oss att säkerställa att inte blanda ihop våra tillgångar med våra kunders och vi har rutiner på plats för att säkerställa detta. Vidare är eventuella likvida medel kunderna har hos oss skyddade (upp till 1 050 000 kr) av den statliga Insättningsgarantin, medan de ligger hos Lysas depåbank Danske Bank i väntan på att investeras. Du som kund har även rätt till investerarskyddet.

Vill du läsa mer om säkerhet och hur dina pengar är skyddade hos oss kan du göra det här.

Lysa är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Lysas systemutvecklare har gedigen erfarenhet från bank-, telekomsektorn och betalningssystem. Alla dessa områden har höga krav på kundsäkerhet. I Lysas styrelse sitter personer med mångårig erfarenhet från bankvärlden.

Lysa använder enbart BankID som inloggningsmetod. Det innebär att Lysa inte sparar några användarnamn och lösenord, vilket minskar risken för att någon obehörig kommer åt ditt konto. När du besöker Lysa.se krypteras kommunikationen genom en så kallad https-anslutning. Alla sidor som du besöker är krypterade, likaså skickas all information som du själv anger på våra webbsidor krypterat. Vi använder de mest kraftfulla krypteringsprotokoll som moderna webbläsare stödjer.

Vidare äger du dina fondandelar och likvida medel omfattas av den statliga insättningsgarantin. Du kan läsa mer här.

Det innebär att dina insättningar är skyddade av staten upp till 1 050 000 kr från att de inkommer till Lysa till att det hunnit investeras, i händelse av att Danske Bank som pengarna förvaras hos, skulle gå i konkurs under den här perioden. När pengarna investerats äger du alla tillgångar och då finns inte längre något tak på hur mycket du kan få ut vid eventuell konkurs.

Om du använder vårt sparkonto omfattas du även då av den statliga insättningsgarantin och pengarna förvaras hos våra samarbetspartners. Skulle det vara så att du exempelvis har flera sparkonton via Collector hos olika aktörer så är det viktigt att tänka på att det är 1 050 000 kr totalt hos Collector som omfattas av insättningsgarantin. Du kan läsa mer om vårt sparkonto här.