Hur beräknas avkastningen på mitt Lysakonto?

Din utveckling i kronor anger din värdeförändring under vald period genom att subtrahera nuvarande marknadsvärde på innehaven med den summa som satts in (nettoinsättningar). Avkastningen i kronor påverkas av dina insättningar och uttag, dels deras storlek men även när de gjorts och till vilka kurser i de underliggande fonderna.

Din utveckling i procent anger hur underliggande innehav i din portfölj utvecklats under den valda tidsperioden och tar inte hänsyn till insättningar eller uttag på kontot. Beräkningsmetoden kallas TWR (Time Weighted Return) och används av finansbolag för att du som kund ska kunna jämföra utvecklingen av din portfölj med andra fonder och portföljer. Du kan läsa mer här kring varför vi valt TWR över andra beräkningsmetoder för procentuell utveckling.

Utvecklingen i kronor och procent beräknas alltså på olika sätt, därför kan de skilja sig åt. Anledningen är att storleken på insättningar eller uttag påverkar storleken på din avkastning i kronor men inte din avkastning i procent. Det kan alltså uppstå situationer där din avkastning är positiv i procent men negativ i kronor och vice versa. Det är naturligt och beror just på att utvecklingen beräknas på olika sätt.

Se nedan exempel för en förklaring till varför utvecklingen i kronor och procent kan skilja sig åt.

Du investerar 10 000 kr på ditt konto.
Investeringen ökar i värde med 10 %: 10 000 kr * (+0,10) = +1 000 kr
Totalt har du nu: 10 000 kr + 1 000 kr = 11 000 kr
Utveckling i procent: +10 %
Utveckling i kronor: +1 000 kr

Du gör nu en ny insättning på 150 000 kr och du har nu alltså 161 000 kr totalt på ditt konto.
Investeringen minskar nu i värde med 5 %: 161 000 kr * (-0,05) = -8 050 kr.
Totalt har du nu: 161 000 kr - 8 050 kr = 152 950 kr

Utveckling i procent: (1+0,1)*(1-0,05)-1 = 1,045-1 = 0,045 (+4,5 %)
Utveckling i kronor: 152 950 - 160 000 = -7 050 kr

Hur ska detta tolkas? Det innebär att dina underliggande innehav i portföljen under de här månaderna gått upp med totalt 4,5 % men värdet på din portfölj är 7 050 kr lägre än det du satt in. Detta på grund av den extra insättning du gjort och att börsen gått ned efter att du gjorde den andra insättningen.