När uppdateras min utveckling på mitt Lysakonto?

Utvecklingen på ditt Lysakonto uppdateras en gång per bankdag och baseras på föregående bankdags utveckling för de underliggande innehaven. Kurserna brukar uppdateras runt lunchtid, men viss variation kan förekomma.