Kan jag spara åt mina barn hos Lysa?

Att spara till barn är populärt bland våra kunder. Du kan öppna ett Lysakonto (ISK) i ditt namn och låta sparandet vara ämnat för barnet/barnen. På detta sätt har du full kontroll över när ditt barn ska få tillgång till pengarna. Du kan däremot inte öppna ett Lysakonto i en minderårigs namn.

Du kan dessutom dela kontot med din partner och på så sätt kan båda ha vetskap om sparkapitalet.

Läs mer här om hur du delar ditt konto.