Vart är min primära skatterättsliga hemvist?

Har du enbart skatterättslig hemvist i ett land, utgör detta land din primära skatterättsliga hemvist. Om du har skatterättslig hemvist i flera länder bestäms din primära skatterättsliga hemvist av vad som står i det skatteavtal som ingåtts mellan de aktuella länderna. Vanligtvis är detta landet du bor i, men det finns många olika faktorer som kan påverka och om du är osäker bör du kontakta Skatteverket för att få hjälp att göra denna bedömning. Skatteverket kan även hjälpa dig att utfärda ett s.k. hemvistintyg vid behov.