Hur beskattas en värdepappersdepå för företag?

Företag som har fondandelar på en värdepappersdepå betalar skatt dels på en årlig schablonintäkt, dels på kapitalvinst vid försäljning.

Schablonintäkten beräknas till 0,4 % av det ingående värdet på kontot vid årets början. Vid försäljning av fondandelar beräknas en kapitalvinst eller en kapitalförlust som skillnaden mellan försäljningspriset och det s.k. omkostnadsbeloppet. En kapitalvinst är skattepliktig, medan en kapitalförlust är avdragsgill. Både schablonintäkten och eventuella kapitalvinster beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet med en skattesats om 20,6 %.

Lysa lämnar inga kontrolluppgifter till Skatteverket för företag utan både schablonintäkten och eventuell kapitalvinst måste deklareras på egen hand.

Mer information om beskattning av fondandelar finns här.