Hur fungerar insättningsgarantin (är det säkert att spara med Sparkonto Auto)?

De klientmedelskonton där dina pengar placeras omfattas av statlig insättningsgaranti. Precis som ett “vanligt” sparkonto innebär det att du har rätt till ersättning med upp till 1 050 000 kr (per person och institut) om institutet där dina pengar förvaras (en partner) skulle gå i konkurs. Ditt totala belopp som täcks av insättningsgarantin bestäms av hur mycket pengar du har hos varje partner, men är aldrig lägre än 1 050 000 kr. Tänk på att pengar som förvaras hos en av Lysas samarbetspartners inom ramen för Sparkonto Auto räknas samman med eventuella pengar du har satt in hos samma partner via någon annan kanal, t.ex. på ett sparkonto direkt hos partnern. 

Om du exempelvis har 900 000 kr placerat hos en partner via Sparkonto Auto och 500 000 kr placerat på ett konto hos samma partner så kommer du endast få ersättning med 1 050 000 kr från garantin om partnern skulle gå i konkurs. Du kan alltid se var dina pengar vid var tid är placerade på kontosidan för ditt Sparkonto Auto. Vänligen notera att Lysa fördelar dina medel mellan partners baserat på den ränta som respektive partner erbjuder och inte i syfte att maximera det belopp som täcks av insättningsgaranti. Notera även att Lysa inte har kännedom om vilka pengar du vid var tid har satt in hos Lysas partners vid sidan av Sparkonto Auto. Om en partner skulle gå i konkurs och insättningsgarantin träder in betalas dina pengar ut så snart som möjligt och senast inom 3 månader. Detta är något längre tid än om du har ett “vanligt” sparkonto (inom 7 dagar), vilket beror på att det i regel tar längre tid att administrera utbetalningar avseende insättningar på klientmedelskonton. 

Har du mer pengar hos ett institut (en partner) än vad som täcks av insättningsgarantin (1 050 000 kr) löper du risk att förlora de pengar som överstiger garantin om institutet går i konkurs. Notera att du kan ansöka hos Riksgälden om att få ersättning med upp till totalt 5 miljoner kr (tilläggsbelopp) för insättningar som är kopplade till särskilda livshändelser, t.ex. försäljning av din privatbostad, om insättningen gjorts inom de senaste 12 månaderna före dagen då insättningsgarantin trädde in.