Hur fördelas mina pengar mellan Lysas samarbetspartners?

Insättningar på Sparkonto Auto fördelas mellan Lysas samarbetspartners baserat på den ränta som respektive partner erbjuder. Den partner som betalar högst ränta får en större andel av insättningarna fördelat till sig. Om en partner ändrar sin ränta till en högre räntesats flyttar Lysa alltså automatiskt en del av dina pengar dit.

Tänk på att pengar som flyttas inte är tillgängliga för uttag tills dess att flytten genomförts, vilket i normalfallet tar omkring 3-5 bankdagar.

Notera att Lysa inte placerar alla insättningar hos den partner som betalar högst ränta, detta eftersom att en sådan fördelningsmodell skulle minska partners vilja att delta i Sparkonto Auto och incitament att erbjuda dig en konkurrenskraftig ränta eftersom att dessa då måste räkna med större utflöden.

Genom att dina insättningar sprids mellan flera institut ökar dock som utgångspunkt det belopp som skyddas av insättningsgarantin, detta eftersom att garantin gäller för insättningar upp till 1 050 000 kr per institut (partner) där dina pengar förvaras.