Kan jag föra över pengar mellan ett Sparkonto Auto och ett ISK hos Lysa?

Ja, det är möjligt att föra över pengar mellan ett Sparkonto Auto och ett ISK hos Lysa. Tänk dock på att pengar på ett ISK schablonbeskattas baserat på kontots värde och att insättningar som görs till ett ISK under året påverkar det beskattningsbara beloppet. Läs mer om hur ett ISK beskattas här.

Det är även möjligt att föra över pengar mellan två olika sparkonton.