Skattehemvist

Hur vet jag vart jag har skatterättslig hemvist?
Du anses normalt ha skatterättslig hemvist i det land där du bor. Du kan också anses ha skatterättslig hemvist i ett land där du tidigare bott eller om du stadigvarande vistas i ett land. Det är möjligt att ha skatterättslig hemvist i flera länder samtidigt.

Vart är min primära skatterättsliga hemvist?
Om du bara har skatterättslig hemvist i ett land så utgör detta land din primära skatterättsliga hemvist. Om du har skatterättslig hemvist i flera länder bestäms din primära skatterättsliga hemvist av vad som står i det skatteavtal som ingåtts mellan de aktuella länderna. Vanligtvis är detta det land du bor i, men det finns många olika faktorer som kan påverka och om du är osäker bör du kontakta Skatteverket för att få hjälp att göra denna bedömning. Om det behövs kan Skatteverket också hjälpa dig att utfärda ett s.k. hemvistintyg. Vid frågor är du välkommen att kontakta oss.