Att spara med Lysa blev precis lite billigare (igen)

2021-05-12

Istället för att smyghöja har vi som tradition att smygsänka våra kunders avgifter. Nu har vi pressat ner transaktionsavgifterna och gjort det ännu lite billigare för dig att spara med Lysa. Du behöver inte göra någonting, avgiften sänks automatiskt.

Vår affärsidé: Att vara på din sida

På Lysa vill göra det lätt att spara rätt. En förutsättning för det är att vi som förvaltare endast får betalt direkt av våra kunder, utan dolda avgifter eller andra intäktskällor. Det gör att vi endast har ett enda intresse i fokus - ditt. Det här gör Lysa annorlunda gentemot många andra aktörer som tjänar mer pengar ju högre avgifter du betalar.

Den totala avgiften för dig som Lysakund består av tre delar – avgiften som går direkt till Lysa, avgiften som går till de fonder som vi investerar dina pengar i (fondavgifter), och avgiften för att handla dessa fonder (transaktionsavgifter).

Nya lägre transaktionsavgifter

Genom att systematiskt arbeta för att du ska betala så lite som möjligt i avgifter har vi nu lyckats pressat ner transaktionsavgifterna till ett spann mellan 0,002-0,01 %. Nedan listar vi de nya avgifterna för respektive investering:

Lysa Aktier: 0,004%
Lysa Global Aktier Hållbar: 0,003%
Lysa Räntor: 0,01%
Lysa Räntor Hållbar: 0,005%
Lysa Sverige Aktier: 0,002%

= Ny lägre total avgift för dig

De nya transaktionsavgifterna innebär att den totala årliga avgiften för dig som kund sänks från i genomsnitt 0,40 % till 0,37 %. Den exakta totala avgiften beror på hur mycket du sparar med Lysa, val av investeringsinriktning och fördelning mellan aktier och räntor. Mer information finns på vår avgiftssida och du kan alltid se exakt vad vad du har betalat och kommer att betala i inloggat läge.

Här nedan följer några exempel:

Lysa Bred: 100 % aktier
Ny total avgift: 0,280 - 0,370 % per år

Lysa Bred: 100 % räntor
Ny total avgift: 0,277 - 0,367 % per år

Lysa Bred: 50 % aktier / 50 % räntor
Ny total avgift: 0,279 - 0,369 % per år

Lysa Hållbar: 100 % aktier
Ny total avgift: 0,276 - 0,366 % per år

Lysa Hållbar: 100 % räntor
Ny total avgift: 0,325 - 0,415 % per år

Lysa Hållbar: 50 % aktier / 50 % räntor
Ny total avgift: 0,300 - 0,390 % per år


Vi fortsätter pressa priserna – tack vare dig

Att betala låga avgifter är centralt för ett bra långsiktigt sparande. Det blir helt enkelt mer pengar till dig och ditt sparande, mindre till banken. Och ju fler vi är som sparar med Lysa, desto starkare blir vi tillsammans. Tack vare dig och våra över 70 000 sparare, har vi nu passerat 11 miljarder i samlat kapital. Det skapar ännu bättre förutsättningar för att fortsätta sätta press och smygsänka dina avgifter framgent.

Tack för ditt förtroende – det betyder allt!