Lysa Bred blev precis ännu bredare och billigare

2022-02-06

Vi är glada och stolta att kunna meddela att ditt sparande med Lysa Bred precis har blivit ännu bättre. Genom vår nya direktinvesterande fond Lysa Sweden Equity Broad har vi ökat antalet svenska bolag i din portfölj samt sänkt kostnaden för dig som kund. Du behöver inte göra någonting, förbättringen sker automatiskt.

Detta berör endast dig som investerar i Lysas breda investeringsinriktning

Kort bakgrund

Som sparare i Lysas breda investeringsinriktning investeras dina pengar i några av, enligt oss, marknadens bredaste och billigaste fonder. Genom dessa fonder investerar du i tusentals företag och räntebärande papper runt om i världen. Även om vi på Lysa har förhandlat ner avgifter i flera omgångar så kommer dessa underliggande fonder med en kostnad – en så kallad underliggande fondavgift. På Lysa ligger den på i snitt 0,1 % per år. Det är väldigt lågt – men kan alltid bli lägre.

Ni har önskat – vi har lyssnat

På Lysa jobbar vi varje dag med att förbättra vår tjänst, om det så gäller att förhandla ner avgifterna, öka diversifieringen eller lansera nya produkter som skapar ännu mer värde för våra kunder. Under det senaste året har vi även fått en hel del önskemål om att bredda den svenska aktieexponeringen i vår breda investeringsinriktning, vilket gjorde det självklart för oss att prioritera det arbete som den nya fonden är resultatet av.

Ny direktinvesterande aktiefond

Aktiedelen av den breda portföljen är uppdelad mellan 80 % globala och 20 % svenska aktier (läs mer om home bias här). Det vi nu har gjort med den svenska aktiedelen är att vi har ersatt den här underliggande fonden med en ny fond – direkt från oss på Lysa. Det gör att vi kan investera dina pengar direkt i svenska aktier, istället för att behöva ha en annan fond som gör det åt oss. Mer detaljerad information om den nya fonden finns att läsa här.

= större diversifiering med fler bolag

För dig som kund innebär det här större diversifiering och fler bolag i portföljen. Den nya fonden Lysa Sweden Equity Broad direktinvesterar i ca 200 svenska bolag och ersätter den tidigare matarfonden Lysa Sverige Aktier Hållbar som investerade i ca 80 svenska aktiebolag genom aktiefonden Öhman Marknad Sverige.

+ lägre kostnad för dig som kund

Lanseringen av Lysa Sweden Equity Broad resulterar också i en ännu lägre avgift för dig som kund. Eftersom den nya fonden är direktinvesterande och drivs av oss på Lysa, så försvinner den underliggande fondavgift som tidigare följde med den svenska aktiedelen.

Vår sjätte smygsänkning av avgiften

Vi arbetar ständigt för att öka effektiviteten i vår förvaltning och sänka kostnader för dig som kund. Hittills har vi smygsänkt våra kunders kostnader fem gånger och introduktionen av den nya fonden innebär sänkning nummer sex. Idag är vi närmare 100 000 sparare som tillsammans sparar 18 miljarder kronor med Lysa och genom att “poola” våra gemensamma resurser har vi möjlighet att sätta ännu mer press vid förhandlingsborden och få ner avgifterna ytterligare.

Vi har bara ett intresse – ditt

Lysa är annorlunda jämfört med många andra finansbolag och förvaltare. Vi tar aldrig emot kickbacks, provisioner eller ersättning från andra aktörer utan får enbart betalt direkt från dig som kund. Det gör att vi bara har ett enda intresse i fokus – ditt. Därför har vi alla incitament och möjligheter att alltid göra det som är bäst för dig som kund, bl.a. genom att välja ut marknadens billigaste och bredaste fonder samt kontinuerligt förhandla ner dina avgifter. Läs mer om vad som gör Lysa annorlunda här.


Har du några frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta oss genom att skicka ett meddelande i inloggat läge.