Uppdatering: Lysas kunders exponering mot tillväxtmarknader och Ryssland

2022-03-11

Rysslands invasion av Ukraina har djupt påverkat oss. Eftersom vi investerar våra kunders sparande så brett som möjligt hade, vid tillfället för invasionen, kunder i vår breda investeringsinriktning mindre än 0,5 % exponering mot ryska bolag. Investerare i vår hållbara inriktning hade ingen exponering mot Ryssland. Vi kan inte motivera varför någon av våra kunder ska ha exponering mot Ryssland och i denna artikel beskriver vi hur avvecklingen har gått till.

Vid invasionen var Lysas kunders exponering mot Ryssland 0-0,5 %

Lysas breda investeringsinriktningen består av många bolag över hela världen. Vi vill uppnå en så bred riskspridning (diversifiering) som möjligt för våra kunder. Därför ser vi till att våra kunders sparande och investeringar inte enbart investerar i USA, Europa och Japan utan även i Asien, Sydamerika och Afrika. Dessa marknader brukar kallas “tillväxtmarknader” och däri inkluderas Ryssland.

I Lysas breda investeringsinriktning investeras ca 14 % av kunders sparande mot tillväxtmarknader och de hade i sin tur vid tillfället för Rysslands invasion av Ukraina ca 3,3 % exponering mot Ryssland genom följande ETF och fond

ETF: FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Distributing (VFEM) Index: FTSE Emerging Index

Fond: Emerging Markets Stock Index Fund - EUR Acc Index: MSCI Emerging Markets Index

När Ryssland invaderade Ukraina hade Lysas Hållbara investeringsinriktning ingen exponering mot Ryssland.

Ryska innehav har inget värde och om de någonsin får det kommer de avvecklas

Sedan invasionen har vi haft en dialog med Vanguard samt analyserat alternativa fonder och indexleverantörer för att säkerställa en lösning där våra kunder inte har någon exponering mot Ryssland. Vi tycker det är utmärkt att alla ryska bolag nu har tagits bort från de index som Vanguards fonder följer. Förändringarna skedde den 7:e mars (FTSE) och den 9:e mars (MSCI) 2022.

Den ryska marknaden har varit stängd sedan fredagen den 25:e februari och handel med depåbevis i London och New York har varit stängd sedan tisdagen den 1:a mars. Detta innebär att indexfonder och ETF:er som vid detta tillfälle hade positioner i ryska bolag inte har kunnat avveckla dessa. Fonderna räknar med att värdet i dessa ryska bolag har gått förlorat och våra kunders exponering mot Ryssland i den breda investeringsinriktningen är därför i praktiken 0. Vid en eventuell öppning av marknaden så kommer dessa att avvecklas snarast möjligt.

Omvärldsläget är osäkert men sparande är långsiktigt

Även om konsekvenserna för Ukraina och det mänskliga lidandet måste stå i centrum så förstår vi att det även kan leda till frågor för dig, såsom “hur ska jag tänka/göra med mitt sparande?“. Det är fullt naturligt att känna så när omvärldsläget är osäkert. Samtidigt är det viktigt att vara konsekvent och inte låta känslorna styra ditt långsiktiga sparande. Såvida ditt sparmål och tidshorisont är intakt så är vår rekommendation att sitta still i båten och följa planen, i både upp- och nedgång. Du är alltid välkommen att höra av dig till oss om du vill prata.

Bästa hälsningar, Oscar Björklund VD Lysa Fonder AB