VD har ordet: Vad kan vi lära oss av 2020?

2020-12-31

Det första året på 20-talet har präglats av Corona-pandemin. Marknaden prövade investerares nerver i en berg- och dalbana. Världens börser föll med ca 30 % under tre veckor, men slutade upp knappt 2 % för helåret (i svenska kronor). Skillnaderna mellan olika länder och branscher är stora. USA:s 100 största bolag ökade i värde med 47 % och Storbritanniens 100 största bolag minskade i värde med 14 %. Den japanska börsen steg 16 % och den kinesiska sjönk 4 % (alla procentsatser i lokala valutor). Det har varit ett tufft år för investerare, men vi kan lära oss mycket.

I det här inlägget går jag igenom de enligt mig viktigaste lärdomarna från 2020, tittar på Lysas avkastning för året och konstaterar att ingen vet vad som kommer hända 2021.

Som alltid uppskattar jag era tankar och förslag. Maila mig gärna direkt på patrik@lysa.se.*

Slösa inte bort en kris – vi kan alltid förbereda oss bättre för nästa

När vi firar det nya året lägger vi ett år fyllt med utmaningar bakom oss. Många lämnade oss för tidigt, vi kunde inte umgås med våra nära och Corona-recessionen drabbade både nationer och individer. Det brukar sägas att "man ska inte slösa bort en kris". Det finns alltid något att lära för framtiden så att vi kan förbättra hur vi agerar i nästa kris. Så är fallet även för denna.

Den största lärdomen som jag hoppas vi tar med oss är hur vi mer effektivt kan förbereda oss på framtida kriser och pandemier. Men även ur ett mer begränsat perspektiv, sparande, kan vi dra flera lärdomar. Dessa kan sammanfattas till tre: (i) vikten av att vara förberedd så du kan vara uthållig, (ii) vikten av att sprida risker - diversifiera och (iii) vikten av att inte dra felaktiga slutsatser.

Innan vi går in på dessa lärdomar spenderar vi lite tid på att titta på vad som faktiskt inträffade.

Bakgrund: Ett annorlunda år med unika inslag

Världens sparare utsattes för en tuff berg- och dalbana

Corona-krisen är den senaste i en lång rad finansiella kriser - 1901, 1907, 1929, 1937, 1974, 1987, 1992, 1997, 2000, 2008 och 2020. Hastigheten på börsfallet 2020 saknar dock motstycke i finansiell historia. Fallet kom plötsligt den 20 februari 2020, och det varade fram till den 7 april 2020.

De flesta marknader återhämtade sig snabbt med stigande kurser till oktober 2020. När vi summerar året 2020 har breda världsindex ökat ca 2 % (Morningstar Global Market Index, SEK). Det enda vi (tyvärr) kan vara säkra på, det är att 2020 års kris inte lär vara den sista.

Figur 1: Avkastning för globalt index i svenska kronor

image-2.png

Källa: data hämtat från Millistream.
Notera: Morningstar Global Markets NR (SEK) är ett index som lägger tillbaka utdelningar, tar hänsyn till skatteeffekter och justerar avkastningen till svenska kronor.

Det var inte bara gränser som stängdes, även länders börser isolerades

Världens börser brukar röra sig åt mer eller mindre samma håll. Man brukar tala om att de är "sammankopplade". Detta var inte fallet 2020. Jag kan faktiskt inte komma på ett annat år då världens börser i så stor utsträckning har gått åt olika håll.

USA:s 100 största bolag ökade i värde med 47 % och Storbritanniens 100 största bolag minskade i värde med knappt 14 %. Den japanska börsen steg 16 % och den kinesiska sjönk 4 %. Sverige (OMXS30GI) klarade sig relativt bra och steg med drygt 7 %.

2020 har framförallt varit teknikbolagens år. Stora teknikbolag i USA som Alphabet (Google) Apple, Google, Facebook, Microsoft och Netflix har agerat draglok åt den amerikanska börsen. Alla stigit med mer än 30 % i värde. Apple har nästan fördubblat sitt börsvärde.

Tabell 1: Börser rörde sig åt olika håll, här fokus på storbolag *, **

image-1.png

** perioden avser 2019-12-30 till 2020-12-30*
*** Källa: Data hämtat från Infront och Yahoo Finance.
**** Notera att samtliga index förutom OMXS30GI är så kallade prisindex. Det vill säga de lägger inte tillbaka utdelningar under året. Prisindex är vanligt förekommande. Vi tycker att så kallade total return / net return index är bättre och har inkluderat OMXS30GI för att visa på effekten av återläggning av utdelningar jämfört med OMXS30.

Den stärkta kronan hade en stor påverkan

En annan aspekt av 2020 var att den svenska kronan hade ett ovanligt starkt år. Den ökade i värde med ca 12 % mot dollarn, 4 % mot euron, 10 % mot pundet, 8 % mot den japanska yenen och 12 % mot hong kong dollarn. En stark krona är positivt när vi ska resa utomlands (något som kanske blir möjligt nu när vaccinet väl har kommit), men valutaförändringar påverkar även svenska investerare.

När vi svenskar investerar i USA köper vi först amerikanska dollar för att sedan köpa amerikanska aktier. På nyheterna ser vi att S&P har ökat i år med ca 16 %, vilket även är avkastningen en amerikan får. Eftersom dollarn har tappat i värde med 12 % är dock avkastningen en svensk får ca 1,6 % (15,86 % x - 12,3 %. dvs 1,1586 x 0,877). Det är både en positiv och en negativ effekt för en svensk -- de amerikanska bolagen har alltså ökat i värde, men värdeökningen är mindre värd i svenska kronor eftersom dollarn har tappat i värde.

Tabell 2: Avkastningen för svenska investerare som investerar globalt *, ** image-4.png

** perioden avser 2019-12-30 till 2020-12-30
** Källa: Data hämtat från Infront samt Yahoo Finance.
**** Notera att samtliga index förutom S&P500 TR är så kallade prisindex. Det vill säga de lägger inte tillbaka utdelningar under året. Prisindex är vanligt förekommande. Vi tycker att så kallade total return / net return index är bättre och har inkluderat S&P500 TR för att visa på effekten av återläggning av utdelningar jämfört med S&P500.

Lärdomar

(i) Var förberedd så du kan vara uthållig

Eftersom det är näst intill omöjligt att förutspå vad som kommer hända är det bra att vara förberedd på att aktiemarknaden kan krascha plötsligt. Förberedda är vi genom att inte investera pengar som vi behöver inom kort i aktiemarknaden - börsen kan falla 20 %, 30 %, 40 % eller mer under korta perioder och under en sådan period vill vi inte vara i en situation där pengar vi behöver inom kort är investerade så vi blir tvingade att sälja.

Det var precis ett sådant börsfall som inträffade 2020, dock var återhämtningen snabbare än vanligt ur ett historiskt perspektiv. De allra flesta av Lysas kunder kunde vara uthålliga men vi såg tyvärr att fondinvesterare i snitt i Sverige kraftigt sålde av aktiefonder under nedgången och missade därför antagligen delar av eller hela uppgången som följde. När man har lämnat aktiemarknaden är det utmanande att komma in igen om börskurser har ökat.

(ii) Sprid dina investeringar - diversifiera

Som vi konstaterade ovan har världen gått åt två olika håll där vissa länder har haft uppåtgående marknader och vissa har haft fallande. Inom varje land finns det en stor spridning där teknikaktier varit vinnare och resebolag, hotell och restauranger varit förlorare. Att satsa hårt på ett enstaka land, sektor eller aktie kan bli kostsamt. Det är därför bättre att diversifiera sitt innehav och sprida sina risker så att inte ett enstaka bolag eller land får en alltför stor påverkan på ens sparande.

(iii) Dra inte felaktiga slutsatser

När börsen svänger finns det en stor risk att man drar felaktiga slutsatser om sitt sparande. När vissa bolag, sektorer eller länder går väldigt bra relativt andra finns det även en större lockelse att överge sin investeringsstrategi och satsa mer på bolag som gått bra. Risken är då att man koncentrerar portföljen ännu mer till dessa aktier. Uppgången har dock redan inträffat och man får fråga sig om det är sannolikt att till exempel Apple återigen nästan dubblar sitt börsvärde under en kort tid. Eftersom vi inte vet vad som kommer hända är det möjligt att giganter som Apple exempelvis skulle kunna få problem med olika myndigheter vilket istället kan skada aktiekurserna. I en portfölj med många bolag får en sådan händelse en mindre påverkan.

Lysas förvaltning 2020 och förväntningar på 2021

Effektiv förvaltning i linje med världsindex

Vi på Lysa har som mål att leverera så effektiv diversifierad förvaltning som möjligt till så låga avgifter som möjligt. Vi gör ett urval av ett antal olika index som representerar världen och ska ge en snittavkastning med en så kallad home bias om 20 % mot Sverige. När vi gör bokslut för 2020 kan vi konstatera att förvaltningen har levererat en avkastning som är något högre än ett brett världsindex (Morningstar Global Market Index NR, SEK). Den något högre avkastningen är driven av att Sverige har gått bättre och en "home bias" om 20 % har påverkat positivt.

Som jag gått igenom ovan har 2020 präglats av en stor utveckling i hur marknader, länder och valutor har utvecklats. Lysas avkastning är ett effektivt snitt av dessa. Därför är avkastningen lägre än om man investerat enbart i teknikbolag eller svenskt index, i linje med om man investerat enbart i USA (S&P500 TR) och högre än om man enbart investerat i Europa, Kina eller globala småbolag (valutajusterat till kronor). Se Lysas avkastning för året i tabellen nedan.

image-3.png

** perioden avser 2019-12-30 till 2020-12-30
** Källa: Lysa*
Mer information om avkastningen finns här: https://lysa.se/avkastning

Ingen vet vad som händer 2021

Vårt jobb är inte att spekulera i vad som kanske kan hända nästa år -- det är att se till att ditt sparande är förberett för att precis allt kan hända. Det är ofta frestande att investera i tidigare års vinnare men både erfarenhet och ekonomisk teori visar att det inte är en bra strategi. Även om det finns många olika åsikter och spekulationer kring vad som kan komma att hända 2021, så anser jag att fakta för hur man som sparare bör agera är densamma:

  • Betala låga avgifter
  • Ta inte risker du inte kan hantera - ha rätt balans mellan aktier och räntor
  • Lägg inte alla ägg i samma korg - sprid dina investeringar genom att diversifiera
  • Fullfölj din sparstrategi

Smart sparande är inte spännande

Ett riktigt bra sparande är inte bara ett sparande som blir av, utan också det sparandet som ligger kvar, med låg avgift, bred spridning och ränta på ränta, månad efter månad, år efter år. Det låter lite trist kanske, men med facit, forskning och data i hand, är det just det ett bra långsiktigt sparande är – enkelt, billigt och allt annat än spännande.


Med det önskar jag er Ett Gott Nytt År!

Patrik Adamson, VD på Lysa