Man som håller i en mobiltelefon

3 min läsning

Kapitalförsäkring eller värdepappersdepå – vad är bäst för ditt företag?

Som företagskund kan du teckna och investera genom både värdepappersdepå och kapitalförsäkring. Men vad skiljer dem åt och vilken sparform passar ditt företag bäst?

Den mest populära sparformen för företag idag är kapitalförsäkring. Tack vare schablonbeskattningen är det en enkel sparform för många företag. För mer kortsiktiga och försiktiga investeringar är ofta en värdepappersdepå att föredra. Nedan går vi igenom skillnaderna mellan de två sparformerna.

Kapitalförsäkring

Kapitalförsäkring för företag kan liknas ett ISK-konto för privatpersoner i och med att du betalar en årlig avkastningsskatt istället för att skatta på varje vinstförsäljning. Då skatten dras automatiskt och vinster/förluster inte behöver deklareras eller bokföras, innebär det mindre administration och ett enklare sätt att investera för många företag.

Kapitalförsäkring x Lysa

Lysa erbjuder en digital kapitalförsäkring via vårt eget försäkringsbolag Lysa Life mot en försäkringsavgift om 0,2 % per år av förvaltat kapital. Den totala avgiften för dig som kund blir riktigt låg.

Ett företagskonto med högklassisk automatisk portföljförvaltning inklusive kapitalförsäkring, allt till en total avgift om ca 0,6 % per år. Läs mer om Lysas avgifter här.

Kapitalförsäkring passar bra för företag med en längre investeringshorisont, högre risk och förväntad avkastning.

Värdepappersdepå

Då en värdepappersdepå primärt beskattas vid vinstförsäljning (20,6 %) är det ett bra alternativ för kortsiktiga investeringar med försiktigare placering och lite lägre förväntad avkastning. En värdepappersdepå ger dig även möjlighet att kvitta företagets vinster mot förluster i deklarationen.

Värdepappersdepå x Lysa

Lysa erbjuder företag möjligheten att investera genom en värdepappersdepå. Den totala avgiften för dig som kund är riktigt låg.

Ett företagskonto med högklassisk automatisk portföljförvaltning inklusive värdepappersdepå, allt till en maximal total avgift om ca 0,4 % per år. Läs mer om Lysas avgifter här.

Värdepappersdepå passar bra för företag med kortsiktiga investeringar, försiktigare placering och vid en lägre andel aktier om ca 20 %. Lysa-företag.webp

Så här funkar Lysa för företag

Allt börjar med att vi ställer ett antal frågor om dig och din verksamhet. Det är frågor som bl.a. handlar om bolagets omsättning, likviditetsbehov, investeringshorisont och riskbenägenhet. Baserat på dina svar tar vi fram ett anpassat investeringsförslag för företagets konto – en portfölj med X % aktiefonder och Y % räntefonder.

Varje insättning du gör investeras sedan helt automatiskt enligt portföljens fördelning, i några av marknadens bästa och billigaste indexfonder. Genom löpande ombalanseringar säkerställer vi också portföljens balans över tid, utan att du behöver tänka på det. Läs mer om vår investeringsmetod här.

Med ditt företag i fokus

På Lysa är vi fast beslutna att göra det lätt för ditt företag att investera rätt. Därför har vi utvecklat en företagstjänst som är enkel, digital, billig och flexibel. Allt för att göra det möjligt för dig att fokusera på det du gör allra bäst – driva ditt företag framåt. Tjänsten passar alla typer av aktiebolag – stora som små. Läs mer om Lysa för företag 2.0 här.

Investeringar i värdepapper och fonder innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Lysa för företag

Skribent: [object Object]

Skribent: Noak Garberg

Har du några frågor?

Ja, Lysa finns tillgängligt både som app och som webbtjänst. Som privatkund kan du ladda ner appen från App Store eller Google Play Store. Om du hellre vill använda vår webbtjänst kan du enkelt logga in via hemsidan och även skapa ett bokmärke för denna till din mobils hemskärm.

Som privatkund investerar du alltid på ett eller flera ISK-konton. Du kan även spara till buffert och mer kortsiktiga sparmål med Sparkonto Auto, vilket är ett sparkonto med ränta och insättningsgaranti.

Lysa står under Finansinspektionens tillsyn och har tillstånd att utöva diskretionär portföljförvaltning. Det innebär i korthet att vi får förvalta kunders pengar. Att vi har tillstånd hos Finansinspektionen innebär att vi, på samma sätt som en bank, måste uppfylla höga krav gällande skydd av kunders pengar och finansiella instrument. Att ha med sig är att du äger alla fondandelar du har hos oss och innan dina insättningar hunnit investeras omfattas de av den statliga insättningsgarantin.

Du kan läsa mer om säkerhet.

Kärt barn har många namn. Vissa kallar Lysa för en fondrobot, andra säger spartjänst. Vi brukar summera det som att Lysa är en enkel och automatisk investeringstjänst som ger dig ett bra, brett och billigt sparande - baserat på Nobelprisvinnande forskning.

Att börja spara med Lysa är enkelt. Allt börjar med att du får svara på några frågor om dig, din ekonomi och vad du vill spara till. Baserat på dina svar tar vi fram ett investeringsförslag för en fondportfölj med rätt risknivå, anpassat för just ditt sparmål. När du sedan sätter in pengar på ditt Lysakonto så investerar vi dem helt automatiskt enligt kontots målfördelning. Här kan du läsa mer om hur Lysa fungerar.

Ja, du kan välja mellan att investera så brett som möjligt eller med fokus på hållbarhet. Det breda fokuserar på att maximera exponeringen mot den globala marknaden medan det hållbara exkluderar vissa typer av branscher och består av indexfonder vilka följer Paris-Aligned Benchmark med målet att minska koldioxidutsläpp. Läs mer om våra investeringsfokus.

Vår automatiserade spartjänst är en av marknadens mest prisvärda, med en total avgift för dig som privatkund om ca 0,4 % per år. Du kan läsa mer om våra avgifter.